Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild Grande om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Norske forbrukere er i økende grad opptatt av hvor maten de kjøper kommer fra, og at maten skal være trygg. Både mattrygghet og dyrevelferd er høyt oppe i forbrukernes bevissthet. Forslagsstillerne er opptatt av å sikre bedre merking av mat, noe som vil gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg oversikt over innholdet og opprinnelsen av matvarene.

Forslagsstillerne viser til at det denne sommeren har vært en rekke oppslag i media om utfordringer innen matproduksjon i andre land, bl.a. knyttet til økt antibiotikabruk i kjøttproduksjonen og utfordringer med svinebakterien MRSA i dansk landbruk. Antibiotikaresistens er nå i ferd med å bli en alvorlig trussel for folkehelsa. Undersøkelser viser at norske dagligvarekjeder ikke kan gi et sikkert svar på om deres produkter inneholder f.eks. dansk svinekjøtt. Forslagsstillerne viser til at det i dag ikke er krav i norsk regelverk om opprinnelsesmerking av kjøttvarer, med unntak for storfe. Matkjedeutvalget anbefalte i NOU 2011:4 at næringsdeklarasjon på dagligvarer blir obligatorisk og at opprinnelsesmerking, produsent og produksjonssted skal innføres som en obligatorisk merking, også for kjedenes egne merkevarer. Regelverket om merking av næringsmidler er EØS-harmonisert, og når EUs nye matinformasjonsforordning snart trer i kraft, vil det bli obligatorisk å merke flere matvarer med opprinnelsessted. Det er imidlertid fortsatt uavklart om det også vil bli innført opprinnelsesmerking på bearbeidede kjøttvarer og meieriprodukter, noe som er bekymringsfullt.

En undersøkelse som nylig ble gjort av Norstat på vegne av Forbrukerrådet, viser at sju av ti nordmenn synes det er veldig eller ganske viktig med merking av opprinnelsesland på kjøtt og kjøttprodukter. For mange er ønsket om å støtte norsk landbruk den viktigste årsaken til dette. Mange er også opptatt av at bedre merking vil gjøre det lettere å unngå kjøtt det kan være mindre trygt å spise.

Forslagsstillerne mener at regjeringen raskt må få på plass en bedre merkeordning av mat, som sikrer at matvarene i norske butikker blir merket med opprinnelsessted, så forbrukerne ser hvor maten kommer fra. Kravene til merking må også gjelde kjedenes egne merkevarer (EMV).

Forslagsstillerne ser det også som viktig å sikre informasjon til forbrukerne gjennom etablering av en dagligvareportal, i tråd med anbefalingene fra Matkjedeutvalget. Målet med en slik informasjonsløsning skal være å legge til rette for at den enkelte forbruker skal kunne gjøre bedre valg, og bidra til skjerpet konkurranse i markedet. Forslagsstillerne anmoder Stortinget om å be regjeringen ta initiativ til å opprette en dagligvareportal med sammenlignbar informasjon om næringsinnhold, ingredienser, pris, opprinnelse for produktet, allergener, og hvor varen kan kjøpes. Dette vil også gjøre det enklere for forbrukerne å gjøre sine valg, samtidig som det kan sikre konkurranse i markedet. Sammen med en bedre merkeordning vil det bli enklere for forbrukerne å gjøre opplyste valg.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til bedre merkeordninger for mat, som også stiller krav til opprinnelsesmerking på bearbeidede kjøttprodukter og meieriprodukter.

  • 2. Stortinget ber regjeringen etablere en dagligvareportal i tråd med innstillingen fra Matkjedeutvalget i NOU 2011:4.

8. oktober 2014