Representantforslag om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal

Dokument 8:13 S (2014-2015), Innst. 153 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Knut Storberget, Odd Omland, Arild Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 153 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, KrF, Sp og V, gav sin tilslutning til et forslag om å be regjeringen senest i løpet av 2016 å etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer, og et forslag om å be regjeringen sørge for å ta initiativ til bedre merkeordninger for mat som også stiller krav til opprinnelsesmerking på bearbeidede kjøttprodukter og meieriprodukter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2015