Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller

Dette dokument

  • Dokument 8:121 S (2015–2016)
  • Dato: 17.06.2016
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
17. juni 2016