Representantforslag om å lukke gjeldsfeller

Dokument 8:121 S (2015-2016), Innst. 231 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 30.03.2017 Innst. 231 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2017