Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole

Til Stortinget
4. oktober 2016

Trond Giske

Marianne Aasen

Martin Henriksen

Tone Merete Sønsterud

Christian Tynning Bjørnø