Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Martin Henriksen, Marianne Aasen, Trond Giske, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.03.2017 Innst. 224 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole. Stortinget vedtok i den forbindelse enstemmig å be regjeringen i arbeidet med en nasjonal strategi for digitalisering i skolen komme med tiltak for at elevenes personvern og eierskap til personopplysninger skal bli godt ivaretatt i en stadig mer digitaliert skolehverdag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2017