Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter

Dette dokument

  • Representantforslag 44 S (2016–2017)
  • Dato: 16.02.2017
  • Fra: Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
16. februar 2017

Heidi Greni

Jenny Klinge

Ivar Odnes