Representantforslag om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak

Dette dokument

  • Representantforslag 79 S (2016–2017)
  • Dato: 29.03.2017
  • Fra: Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Terje Breivik
  • Sidetall: 8
Til Stortinget
29. mars 2017

Trine Skei Grande

Pål Farstad

Iselin Nybø

Abid Q. Raja

Terje Breivik