Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I Storbritannia har Departementet for internasjonal handel (DTI) etablert Global Entrepreneurship Programme (GEP). GEP hjelper oppstartsbedrifter og gründere med å etablere seg i Storbritannia. Formålet med programmet er å tiltrekke seg vellykkede teknologibaserte oppstartsbedrifter med stort vekstpotensial.

GEP har siden det ble startet lokket 340 oppstartsbedrifter til Storbritannia. Dette har ifølge DTI skapt 1 000 nye arbeidsplasser og bidratt til 1 mrd. pund i privat investering i teknologioppstartsbedrifter med base i Storbritannia.

Programmet har et klart fokus på å trekke de beste og mest konkurransedyktige bedriftene fra utlandet til Storbritannia. Målsetningen er at disse lovende oppstartsbedriftene vil bidra til å skape et økosystem som også kommer til å bidra til bredden i startup-miljøet.

GEP er et gratis tilbud til en liten håndfull utenlandske bedrifter og tilbyr hjelp til å utvikle bedriftsplan og hjelp med å flytte foretaket fra et land til et annet. Det viktigste de gjør, er imidlertid å bruke egne kontakter til å formidle potensielle investorer fra en liten gruppe erfarne entreprenører fra Storbritannia. Denne hjelpen varer også etter at bedriften blir etablert i Storbritannia.

Forslagsstillerne viser til at Norge er avhengig av at flere oppstartsbedrifter blir etablert i landet. Det gjelder både for å skape nye arbeidsplasser, og for å diversifisere norsk økonomi og bidra til en mer bærekraftig velferdsstat.

Forslagsstillerne erkjenner at Storbritannia har andre forutsetninger for å tiltrekke seg oppstartsbedrifter, men mener at det ville vært fornuftig å gi norske, vellykkede entreprenører en rolle for å trekke lovende gründere til Norge. Deres sosiale kapital og erfaring i norsk bedriftsutvikling er et viktig bidrag til å fremme gründerskap i Norge.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å etablere et program som Global Entrepreneur Programme (GEP), med hensikt å trekke flere utenlandske teknologioppstartbedrifter til Norge.

12. oktober 2017

André N. Skjelstad

Terje Breivik

Jon Gunnes

Ketil Kjenseth