Representantforslag om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth, Terje Breivik Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.01.2018 Innst. 102 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram. Stortinget har besluttet å ikke vedta representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2018