Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Dette dokument

  • Representantforslag 60 L (2017–2018)
  • Fra: Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
14. november 2017

Arild Grande

Hadia Tajik

Lise Christoffersen

Siv Henriette Jacobsen

Øystein Langholm Hansen

Jonas Gahr Støre