Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Til Stortinget
14. november 2017

Arild Grande

Hadia Tajik

Lise Christoffersen

Siv Henriette Jacobsen

Øystein Langholm Hansen

Jonas Gahr Støre