Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Dokument 8:60 L (2017-2018)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Lise Christoffersen, Øystein Langholm Hansen, Siv Henriette Jacobsen, Arild Grande Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A)

Saksgang