Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Luftambulansetjenesten er en avgjørende del av samfunnsberedskapen i landet vårt. Ambulanseflyene er som en luftbro mellom distriktene og spesialisthelsetjenesten. Det er avgjørende for befolkningens trygghet at ambulanseflyene er operative.

Selskapet Lufttransport FW, som har drevet luftambulansetjenesten i over 20 år, tapte i 2017 anbudet til det utenlandske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), som skal overta fra 1. juli 2019. BSAA vant anbudet fordi de tilbød en lavere pris enn Lufttransport FW. For å få ned prisen, presser BSAA gjennom dårligere lønns- og arbeidsvilkår for pilotene.

I forhandlingene har pilotene gått med på å kutte i lønnen med opptil 25 prosent samt å få dårligere pensjon. Dette er ikke nok for BSAA, som etter flere måneder med forhandlinger trakk seg fra avtalen om en kollektiv overføring av piloter til selskapet. Resultatet er at mange piloter nå sier opp i frykt for å miste jobben neste år eller måtte fortsette under dårligere betingelser hos BSAA.

Konsekvensen av dette er at flere ambulansefly nå står på bakken, og at tjenesten for hver dag som går, tappes for høyspesialisert kompetanse.

Denne beredskapssituasjonen er uholdbar. Den utgjør en akutt trussel mot liv og helse. Stortinget må nå ta ansvar for at luftambulansetjenesten ikke blir rasert.

I Nord-Norge er flytransport en avgjørende del av transportkjeden for å få pasienter fram til riktig hjelp når det haster. For å sikre dette må ambulanseflyene være i kontinuerlig beredskap med tilstrekkelig personell. Nå ser man hvor sårbar denne tjenesten blir som følge av at den er lagt ut på anbud.

I NOU 2015:17 «Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus» ble det foreslått å

«sikre at planlegging og utvikling av luftambulansetjenesten inngår som en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap».

Forslagsstiller mener at regjeringen nå må følge opp NOU 2015:17.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at anbudet med Babcock Scandinavian Air Ambulance annulleres.

  • 2. Stortinget ber regjeringen sørge for at avtalen mellom luftambulansetjenesten og Lufttransport FW videreføres.

  • 3. Stortinget ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten, slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap.

9. mai 2018

Bjørnar Moxnes