Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

Dette dokument

  • Representantforslag 234 S (2017–2018)
  • Fra: Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Toppidrettsutøvere er en yrkesgruppe som må være innstilt på å endre yrke i ung alder. Derfor er det både for utøveren og for samfunnet viktig å kunne kombinere toppidrett med utdanning. Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Norges idrettsforbund (NIF) og Olympiatoppen har alle understreket utøvernes behov for økt tilrettelegging, særlig når det gjelder fleksibilitet i studiegjennomføringen og studiefinansiering for høyere utdanning. Definisjonen av en toppidrettsutøver er en som er på det høyeste nasjonale eller internasjonale nivå. Ifølge Olympiatoppen finnes det om lag 550 slike utøvere.

Det må være et mål for utdannings- og kompetansepolitikken å sikre alle tilgang og muligheter. Toppidrettsutøvere kan ikke forventes å gjennomføre studier med 100 pst. studiebelastning, og det er et åpenbart behov for å bidra til bedre tilrettelegging. Over hele landet kan det være behov for at læresteder bidrar til å tilrettelegge for å kunne motta toppidrettsutøvere.

Etter gjeldende regler kan Statens lånekasse for utdanning gi støtte i inntil åtte år, og det er en forutsetning for støtte til universitets- og høyskoleutdanning at søkeren har en studiebelasting på minst 50 pst. Her trengs økt fleksibilitet og tilrettelegging for å imøtekomme toppidrettsutøvernes særskilte forutsetninger.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen bidra til at toppidrettsutøvere kan ta utdanning gjennom å utvikle flere tilpassede studietilbud, og legge bedre til rette for deltidsstudenter. Regjeringen oppfordres i denne sammenheng til å utrede en endring av kravet om 50 pst. studier for å få utdanningsstøtte i Statens lånekasse for utdanning.

  • 2. Stortinget ber regjeringen å åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn får mulighet til å søke om utdanningsstøtte ut over åtte år. Dette skal begrunnes særskilt og søkes om til Statens lånekasse for utdanning.

  • 3. Stortinget ber regjeringen følge opp at utdanningsinstitusjonene (universiteter, høyskoler og fagskoler) utvikler flere og tilpassede studietilbud.

5. juni 2018

Kari Henriksen

Rigmor Aasrud

Kristian Torve

Nina Sandberg

Arild Grande