Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Henriksen, Kristian Torve, Nina Sandberg, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 77 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen legge til rette for at toppidrettsutøvere kan studere ved å utvikle flere tilpassede studietilbud, legge bedre til rette for deltidsstudenter og åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn kan søke om å få studiestøtte ut over åtte år. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2018