Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

Dette dokument

  • Representantforslag 44 L (2018–2019)
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
15. november 2018

André N. Skjelstad

Norunn Tveiten Benestad

Kari Kjønaas Kjos

Torhild Bransdal