Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra André N. Skjelstad, Torhild Bransdal, Kari Kjønaas Kjos, Norunn Tveiten Benestad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V), (KrF), (FrP), (H) Innstilling avgitt 08.01.2019 Innst. 123 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i inndelingslova § 17, jf. Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17 og Innst. 123 L (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.01.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.01.2019