Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Torleif Hamre og Mona Fagerås om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten

Innhold

Til Stortinget
16. desember 2019

Torgeir Knag Fylkesnes

Audun Lysbakken

Torleif Hamre

Mona Fagerås