Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg

Dette dokument

  • Representantforslag 68 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. februar 2020

Espen Barth Eide

Else-May Norderhus

Åsmund Aukrust