Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje

Til Stortinget
13. februar 2020

Kjersti Toppe

Marit Knutsdatter Strand

Ole André Myhrvold

Per Olaf Lundteigen