Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Bengt Fausteraune om bedre flytilbud på kortbanenettet

Innhold

Til Stortinget
25. februar 2020

Siv Mossleth

Geir Adelsten Iversen

Liv Signe Navarsete

Sandra Borch

Bengt Fausteraune