Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet

Dokument 8:74 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang