Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026

Innhold

Til Stortinget
5. mars 2020

Geir Pollestad

Marit Knutsdatter Strand

Ole André Myhrvold

Geir Adelsten Iversen