Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026

Dokument 8:84 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang