Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026

Dokument 8:84 S (2019-2020), Innst. 331 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2020 Innst. 331 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026. I forslaget ble det foreslått et nytt jordvernmål, at regjeringen legger fram en egen jordvernstrategi med tiltak for å nå dette, og at regjeringen utformer et mål for dyrkbar mark, samt tiltak som vil redusere jordbrukets eget forbruk av matjord. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og to løse forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2020

   Debattert i Stortinget 04.06.2020
   Votert i Stortinget 04.06.2020