Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten

Dette dokument

 • Representantforslag 136 S (2019–2020)
 • Fra: Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Nicholas Wilkinson, Katrine Boel Gregussen og Mona Fagerås
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I dag må alle som er i kontakt med mindreårige gjennom arbeid eller frivillige verv underordnet Norges idrettsforbund, vise gyldig politiattest. Ordningen kalles barneomsorgsattest og skal bidra til trygghet der barn møter voksne.

Det er flere svakheter ved dagens politiattestordning. Straffedom etter vold mot barn etter straffeloven §§ 271, 272 og 273 om kroppskrenkelse, grov kroppskrenkelse og kroppsskade vil ikke gi grunnlag for merknad i attesten i dag. Forslagsstillerne viser til at det finnes eksempler hvor personer er dømt for vold mot egne barn, men at tiltalen er tatt ut etter straffelovens kroppskrenkelsesbestemmelse og ikke familievoldbestemmelsen, som er inkludert i attestordningen. Attester fornyes heller ikke ved nye lovbrudd.

Disse områdene omfattes i dag av loven:

 • Drap og voldtekt

 • Alle grader av seksuelle overgrep mot barn, fra voldtekt til krenkelser

 • Video og bilder av overgrep

 • Incest

 • Befatning med skytevåpen

 • Datahacking og manipulering

 • Brudd på taushetsplikt

 • Narkotikaforbrytelser (foreldes)

 • Vold (foreldes)

 • Mishandling (foreldes)

 • Ran (foreldes)

Forslagsstillerne mener ordningen må utvides slik at også vold mot barn etter straffelovens bestemmelser om kroppskrenkelse og kroppsskade gir merknad i attesten. Det er også behov for en mer helhetlig gjennomgang av hvilke bestemmelser som er inkludert i barneomsorgsattesten, samt å gjeninnføre en fornyelsesordning.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å utvide ordningen med barneomsorgsattest, slik at straffedom for vold mot barn etter straffeloven §§ 271, 272 og 273 om kroppskrenkelse og kroppsskade gir merknad i politiattesten.

 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om å gjeninnføre en fornyelsesordning for barneomsorgsattest.

 3. Stortinget ber regjeringen foreta en full gjennomgang av barneomsorgsattesten og komme tilbake til Stortinget med forslag om eventuelle andre endringer.

17. juni 2020

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Petter Eide

Nicholas Wilkinson

Katrine Boel Gregussen

Mona Fagerås