Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten

Dokument 8:136 S (2019-2020), Innst. 210 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Katrine Boel Gregussen, Karin Andersen, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 210 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra SV om å utvide barneomsorgsattesten. I dag må alle som er i kontakt med mindreårige gjennom arbeid eller frivillige verv underordnet Norges idrettsforbund, vise gyldig politiattest. Ordningen kalles barneomsorgsattest og skal bidra til trygghet der barn møter voksne. Forslaget om å be regjeringen komme tilbake med en sak om å gjeninnføre en fornyelsesordning for barneomsorgsattest, fikk støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 18.02.2021