Representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy

Dette dokument

  • Representantforslag 293 L (2020–2021)
  • Fra: Karin Andersen, Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni og Torhild Bransdal
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
3. mai 2021

Karin Andersen

Olemic Thommessen

Stein Erik Lauvås

Heidi Greni

Torhild Bransdal