Representantforslag om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025

Dette dokument

  • Representantforslag 116 S (2021–2022)
  • Fra: Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og André N. Skjelstad
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
17. februar 2022

Alfred Jens Bjørlo

Guri Melby

André N. Skjelstad