Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 4 av 4)

Kulturvern (4)

 • Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold

  Meld. St. 16 (2019-2020), Innst. 379 S (2019-2020)

  Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Grimstad, Carl-Erik
  Debattert: 15.06.2020
  Votert: 16.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken

  Dokument 8:106 S (2019-2020), Innst. 333 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken

  Saksordfører: Lauvås, Stein Erik
  Debattert: 03.06.2020
  Votert: 03.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019), Innst. 209 S (2019-2020)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 14.04.2020
  Votert: 14.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Dokument 8:161 S (2018-2019), Innst. 47 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak