Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering

Meld. St. 31 (2019-2020), Innst. 246 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 246 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St . 31 (2019-2020) Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering, jf. Innst. 246 S (2020-2021). Meldingen er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Årets tema er digitalisering. Stortinget vedtok å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 23.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021