Representantforslag om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken

Dokument 8:106 S (2019-2020), Innst. 333 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2020 Innst. 333 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 106 S (2019-2020) fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken. jf. Innst. 333 S (2019-2020). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2020

   Debattert i Stortinget 03.06.2020
   Votert i Stortinget 03.06.2020