Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 508)

April 2018 (176)

 • Kvalitet og pasientsikkerhet 2016

  Meld. St. 6 (2017-2018), Innst. 211 S (2017-2018)

  Kvalitet og pasientsikkerhet 2016

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Moflag, Tuva
  Behandlet: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

  Dokument 12:11 (2015-2016), Innst. 249 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

  Saksordfører: Mathisen, Bente Stein
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet)

  Dokument 12:35 (2015-2016), Innst. 246 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet)

  Saksordfører: Harberg, Svein
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

  Dokument 12:33 (2015-2016), Innst. 248 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

  Saksordfører: Bjørke, Nils T.
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

  Dokument 12:16 (2015-2016), Innst. 248 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommessen og Ingjerd Schou om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

  Saksordfører: Bjørke, Nils T.
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Pensjonar frå statskassa

  Prop. 50 S (2017-2018), Innst. 235 S (2017-2018)

  Pensjonar frå statskassa

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Lerbrekk, Solfrid
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

  Dokument 12:6 (2015-2016), Innst. 250 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

  Saksordfører: Hansen, Eva Kristin
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa

  Dokument 8:34 S (2017-2018), Innst. 245 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad og André N. Skjelstad om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa

  Saksordfører: Andersen, Karin
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)

  Dokument 12:45 (2015-2016), Innst. 247 S (2017-2018)

  Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

  Dokument 8:132 S (2017-2018), Innst. 233 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Svein Roald Hansen, Eirik Sivertsen og Rigmor Aasrud om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

  Saksordfører: Lerbrekk, Solfrid
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder

  Dokument 8:126 S (2017-2018), Innst. 240 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder

  Saksordfører: Nævra, Arne
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  Meld. St. 10 (2017-2018), Innst. 234 S (2017-2018)

  Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart

  Dokument 8:123 S (2017-2018), Innst. 236 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart

  Saksordfører: Aasen-Svensrud, Maria
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

  Dokument 8:119 S (2017-2018), Innst. 241 S (2017-2018)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

  Saksordfører: Abrahamsen, Solveig Sundbø
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om lærermangel

  Dokument 8:115 S (2017-2018), Innst. 243 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness og Heidi Greni om lærermangel

  Saksordfører: Grøvan, Hans Fredrik
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering

  Dokument 8:109 S (2017-2018), Innst. 238 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering og hatkriminalitet

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

  Prop. 39 L (2017-2018), Innst. 237 L (2017-2018)

  Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Klinge, Jenny
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas

  Dokument 8:92 S (2017-2018), Innst. 244 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Bjørnar Moxnes om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas

  Saksordfører: Benestad, Norunn Tveiten
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en mer ansvarlig spillpolitikk

  Dokument 8:110 S (2017-2018), Innst. 242 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold om en mer ansvarlig spillpolitikk

  Saksordfører: Pettersen, Tage
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

  Prop. 38 S (2017-2018), Innst. 239 S (2017-2018)

  Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordfører: Eide, Petter
  Innstilling avgitt: 24.04.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling