Forslag fra stortingsreprtesentant Erling Folkvord oversendt fra Stortinget 30. april 1997: Stortinget ber Regjeringa setje ned ein granskingskommisjon som skal gjennomgå ansvarsforholda bak Scandinavian Star - katastrofen. Mandatet for kommisjonen må bl.a. omfatte - kven som var eigar av skipet på ulykkestidspunktet, - kven som var ansvarleg reiar på ulykkestidspunktet, - korleis norsk lovgiving kan endrast viss ein skal unngå at skip med ukjend eigarskap kan trafikere norske havner, og - om erfaringane frå Scandinavian Star gir grunn til andre endringar i norsk lovgiving eller internasjonalt regelverk

Innst. S. nr. 223 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 223 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1997