Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen og Lisbeth Holand om strengere krav til registrering og kontroll av eierskap til skip i norske farvann

Dokument nr. 8:51 (1996-97), Innst. S. nr. 223 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 223 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1997