Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om en overslagsbevilgning på 500 mill. kroner for å dekke underskudd ved landets sykehus

Dokument nr. 8:71 (1996-97), Innst. S. nr. 297 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1997 Innst. S. nr. 297 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997