Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å tillate bruk av blålys på private kjøretøy under legers utrykning ved akutte situasjoner, hvor liv står i fare

Dokument nr. 8:94 (1996-97), Innst. S. nr. 270 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 270 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1997