Samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 15/98 av 6. mars 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler

St.prp. nr. 47 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1998 Innst. S. nr. 182 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1998