Samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr. 13/98 av 6. mars 1998 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala (Handlingsprogrammet for helseovervaking)

St.prp. nr. 48 (1997-98), Innst. S. nr. 197 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.05.1998 Innst. S. nr. 197 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1998