Innstilling frå sosialkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 13/98 av 6. mars 1998 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala.