Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk og Tomas Norvoll om at Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring i lov om studentsamskipnader for å sikre muligheten til å gi tilskudd til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) over semesteravgiften

Dokument nr. 8:97 (1997-98), Innst. S. nr. 196 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Nybakk, Tomas Norvoll Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.05.1998 Innst. S. nr. 196 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1998