Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å øke bevilgningene til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Dokument nr. 8:98 (1997-98), Innst. S. nr. 253 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 15.06.1998 Innst. S. nr. 253 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1998