Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Vidar Bjørnstad og Jon Olav Alstad om kriminalisering av bruk av dopingpreparater

Dokument nr. 8:104 (1997-98), Innst. S. nr. 220 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grethe Fossli, Jon Olav Alstad, Vidar Bjørnstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.06.1998 Innst. S. nr. 220 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998