Salg av Daja kraftverk i Sulitjelmavassdraget

St.prp. nr. 70 (1997-98), Innst. S. nr. 237 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 237 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998