Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av rammetilskuddet til Norges Idrettsforbund

Dokument nr. 3:12 (1997-98), Innst. S. nr. 5 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.10.1998 Innst. S. nr. 5 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1998