Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle, Grete Knudsen, Inge Lønning og Lisbeth Holand om endring av retningslinjene for godkjenning av besøks- og avlastningshjem som tiltak etter lov om barneverntjenester

Dokument nr. 8:103 (1997-98), Innst. S. nr. 106 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Grete Knudsen, Inge Lønning, Lisbeth Holand Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV), (A) og (H) Innstilling avgitt 25.02.1999 Innst. S. nr. 106 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.03.1999