Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om lov om endring i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)-(Endring av lovens § 2.)

Dokument nr. 8:120 (1997-98), Innst. O. nr. 35 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. O. nr. 35 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.1999