Eierskap i næringslivet

St.meld. nr. 40 (1997-98), Innst. S. nr. 77 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1998 Innst. S. nr. 77 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1999