Kompetansereformen

St.meld. nr. 42 (1997-98), Innst. S. nr. 78 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.01.1999 Innst. S. nr. 78 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.1999

   Behandlet i Stortinget: 19.01.1999