Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kompetansereformen.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 78 (1998-99)
  • Kildedok: St.meld. nr. 42 (1997-98).
  • Dato: 12.01.1999
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 12.januar 1999.

Grete Knudsen,

Rune E. Kristiansen,

leder.

ordfører og sekretær.