Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 53/98 av 29. mai 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern

St.prp. nr. 87 (1997-98), Innst. S. nr. 26 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 17.11.1998 Innst. S. nr. 26 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1998